STOCKHOLM CITY MASSAGE
Jag utbildade mig till Cert. Massör | Dipl.Massageterapeut (ett års utbildning), färdig år 2005 och har sedan dess varit verksam i Göteborg, London och nu i Stockholm. Har under tiden vidareutbildat mig i fler behandlings metoder. Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, innehar ansvarsförsäkring och är Certifierad av Branschrådet Svensk Massage. Jag driver Stockholm City Massage Södermalm och är samarbetspartner med Stockholm City Osteopathy | Craig Loveridge Osteopat M.Ost.

​​Ett etablerat och ledande förbund. Kriterier för medlemskap i KRY i Klassisk Massage, Massör: fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i massage i friskvårdande syfte. Massageterapeut: krävs mer kunskap i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik och behärska förutom massage och muskeltöjningar ytterligare massageterapeutiska metoder.

Om Oss​​​​

Certifierad Massör | Diplomerad Massageterapeut

En av Sveriges största hälso- och Friskvårdsorganisationer .

En massör som är utbildad på någon av branschrådsskolorna kan göra ett rikstäckande certifieringsprov. Blir man godkänd har man rätt att kalla sig "av BSM certifierad Massör" Certifieringen visar att organisationens krav på utbildning och kompetens är uppfylld. Således är det ett bevis på att massören har undergått en gedigen utbildning.

Pia Kaijomaa


Pia Kaijomaa

Stockholm City Massage Cert. Massör. Dipl.Massageterapeut.

Dipl. Gravid Massör. Dipl. Deep Tissue Massör​​.

Hälsoteket - Akademin för Medicinska utbildningar.

Kvalitetssäkrad utbildning, medlem i Branschrådet Svensk Massage. Godkänd utbildning och möter kriterier for medlemskap i Kroppsterapeuterna Yrkesförbund.

 Craig Loveridge (M.Ost)

Samarbetspartner Registered ​Osteopat. Medlem i Svenska Osteopatförbundet​​ S.O.F och UK General Osteopathic Council (GOsC).

Stockholm City Massage
Åsögatan 155Stockholm, Stockholm116 32SE
Phone: 076 908 9749 Website: stockholmcitymassage.se